หากท่านไม่สามารถ เข้า ZOOM ได้ หรือมีปัญหาด้ายเทคนิค โปรดติดต่อ

091 953 9429 , line ID : enghnai

รายละเอียดการลงทะเบียน

การลงทะเบียน

 ลงทะเบียนออนไลน์

การชำระค่าลงทะเบียน *ค่าลงทะเบียนเบิกได้

 

 

โอนเงิน ชื่อบัญชี สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041-0-08058-6

ค่าลงทะเบียน

 1,000 บาท
*หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งวิธีการเข้าการสัมมนา online พร้อมด้วย username – password ให้ที่ email ที่ท่านลงทะเบียน 

**สามารถลงทะเบียนแบบเป็นกลุ่ม (ครั้งละหลายท่าน) ได้ โดยใส่จำนวนที่ต้องการในช่องจำนวน

ประเภทการลงทะเบียนค่าลงทะเบียนจำนวนเลือก
ประชุมวิชาการ Advances in Arthritis and Autoimmune ครั้งที่ 8

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (รูปแบบ virtual meeting)

1,000.00 บาท
รวมค่าลงทะเบียน0 บาท
Shopping Cart
X